Artykuły z IMiG 1/2020

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 1/2020 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Kronika i Aktualności:

  • Seminarium pt. „Projektowanie geotechniczne w świetle Eurocodu”. Poznań, 12 października 2019
  • A. Hettler, K.-E. Kurrer: Earth Pressure (rec. Z. Cywiński)
  • Wspomnienie o mgr. inż. Tadeuszu Jeske (1935 – 2019)