O czasopiśmie


„Inżynieria Morska i Geotechnika” jest dwumiesięcznikiem naukowo-technicznym o numerze ISSN 0867-4299, wydawanym regularnie od 1980 r.

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika” jest wersja papierowa (ISSN 0867-4299).

Kolegium redakcyjne tworzą:
Redaktor naczelny – Dr inż. Włodzimierz Cichy
Sekretarz redakcji – Mgr inż. Magdalena Mossakowska

Redaktorzy działowi:
Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska – Dr hab. inż. Jakub Drewnowski
Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska – Dr inż. Piotr Szmytkiewicz
Geotechnika – Dr hab. inż. Adam Krasiński
Geosyntetyki – Dr inż. Jacek Kawalec
Budowle Morskie i Portowe – Mgr inż. Jerzy Drążkiewicz
Technika Portów – Mgr inż. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
Kronika i Aktualności – Dr hab. inż. Marcin Cudny (zastępca redaktora naczelnego)

Redaktor statystyczny – Dr inż. Krzysztof Malesiński

Przedstawiciele:
Instytutu Budownictwa Wodnego PAN – Prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przedstawiciele zagraniczni:
Dr inż. Ryszard Daniel (Holandia)
Dr hab. inż. Andrzej Raganowicz (Niemcy)
Dr. inż. Janusz Sobolewski (Niemcy)
Mgr inż. Michał Wojnarowicz (Francja)

RADA NAUKOWA:
Członkowie zagraniczni:
Prof. zw. dr hab. inż. Joan-Louis Auriault – Uniwersytet J. Fouriera w Grenoble (Francja)
Prof. dr hab. inż. Abdelmalek Bouazza – Monash University w Melbourne (Australia)
Prof. dr hab. inż. Pierre Delage – Ecole des Ponts ParisTech w Paryżu (Francja)
Prof. dr hab. inż. Jürgen Grabe – Technische Universität Hamburg-Harburg w Hamburgu (Niemcy)
Prof. dr hab. inż. Tomasz Hueckel – Duke University w Durham (USA)
Prof. dr hab. inż. Ilan Juran – NYU Tandon School of Engineering w Nowym Jorku (USA)
Prof. dr hab. inż. Ivan Vaniček – Czech Technical University w Pradze (Czechy)
Członkowie krajowi:
Prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki (Przewodniczący Rady)
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer (ZUT Szczecin)
Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański (SGGW Warszawa)

Wydawca:
IMOGEOR Sp. z o.o.

Adres Redakcji:
Inżynieria Morska i Geotechnika
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11
80-233 Gdańsk
tel./fax. (58) 347-19-95
Strona internetowa: www.imig.pl
e-mail: imig@pg.gda.pl

Skład i łamanie:
Dr inż. Krzysztof Malesiński, InfoGeoTech ul. Kurpiowska 22A/2, 81-554 Gdynia, www.infogeotech.pl

Druk:
Drukarnia MISIURO Zbigniew Misiuro, ul. Gdańska 29, 80-518 Gdańsk, www.misiuro.pl

Zachęcamy do publikowania artykułów na łamach naszego dwumiesięcznika.