Prenumerata


WARUNKI PRENUMERATY:
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w dowolnym terminie, wysyłając zamówienie pocztą lub na e-mail Redakcji z podaniem dokładnego adresu do wysyłki i okresu prenumeraty.
Zamawiający może otrzymywać egzemplarze począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości – z posiadanych zapasów magazynowych.
Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Przy zamówieniach powyżej 20 egzemplarzy czasopisma w prenumeracie rocznej jednostce zamawiającej udziela się 20% rabatu.
Wpłaty za prenumeratę należy dokonywać na konto nr: 35 1160 2202 0000 0000 5069 7515.
Dane do wpłaty:
IMOGEOR, Spółka z o.o.
ul. Narutowicza 11
80-233 Gdańsk
W tytule wpłaty należy podać liczbę zamawianych egzemplarzy, okres prenumeraty oraz adres do wysyłki.

CENA PRENUMERATY:
Dla prenumeratorów indywidualnych: normalna roczna 118,80 zł (w tym 8% VAT);
Dla instytucji: roczna 432 zł (w tym 8% VAT).