Numer 1/2023 jest już dostępny

27.03.2023
Właśnie ukazał się numer 1/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KAMIŃSKI W.: Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń pionowych obiektów inżynierskich z pomiarów uzyskanych metodą niwelacji hydrostatycznej. Część II
 • RZEPKA J.: Zagospodarujmy Wisłę – co dalej z królową polskich rzek

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A., SZMYTKIEWICZ M., SZMYTKIEWICZ P., BOJAN M.: Wstępny komentarz na temat skutków ewentualnego przegrodzenia Zalewu Wiślanego w rejonie granicy polsko-rosyjskiej

W dziale Geotechnika:

 • PIOTROWSKA M., WIĘCŁAWSKI P.: Analiza posadowienia słupa powłokowego linii elektroenergetycznej na palach Vibro z wykorzystaniem programu SOFiSTiK 3D

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Michel Virlogeux doktorem honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 6/2022 jest już dostępny

10.01.2023
Właśnie ukazał się numer 6/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • DREWNOWSKI J., BIAŁEK A., SZELĄG B.: Ocena wpływu niepewności modeli na aspekty ekonomiczne wymiarowania zbiorników
 • RZEPKA J.: Retencja – zatrzymaj wodę. Kilka uwag byłego Koordynatora ds. przeciwpowodziowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., PIŁCZYŃSKI K., MAJEWSKI D., CERKOWNIAK G., BOJAN M., ZABŁOCKI B.: Analiza pomiarów prądów wykonanych w sąsiedztwie głowic falochronów przekopu Mierzei Wiślanej (Zatoka Gdańska)

W dziale Geotechnika:

 • TOPOLNICKI M., KŁOSIŃSKI B.: Zapowiedź monografii dotyczącej wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi

W dziale Geosyntetyki:

 • LEES A., KAWALEC J.: The design of mechanically stabilized working platforms

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 5/2022 jest już dostępny

07.12.2022
Właśnie ukazał się numer 5/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Prognoza stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na podstawie opinii eksperckiej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • PIŁCZYŃSKI K.: Identyfikacja nowego typu cyrkulacji prądowej w półzamkniętej zatoce Ria de Vigo (Hiszpania). Część 2

W dziale Geotechnika:

 • JABŁONOWSKI A., KANTY P., KRASIŃSKI A.: Monitoring działania wzmocnienia gruntu pod nasypem drogowym za pomocą sztywnych kolumn
 • BESZCZYŃSKI J.: Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą. Etap I: Gazociąg DN 1000, Goleniów – Ciecierzyce

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • CHUDZIAK P.: Obciążenia od falowania działające na ciągłe morskie budowle hydrotechniczne – porównanie polskiej i zagranicznej literatury fachowej

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Historia powstawania Świnoportu – II. Odwaga i nowatorstwo w koncepcji umacniania dna

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Finał akcji „Dom z Serca 2” – przekazanie kolejnej rodzinie kluczy do nowego domu

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 4/2022 jest już dostępny

21.10.2022
Właśnie ukazał się numer 4/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SZELĄG B., BEREZOWSKA-KOMINEK P., DREWNOWSKI J.: Optymalizacja doboru metody do symulacji puchnięcia osadu z uwzględnieniem aspektów technologicznych i ekonomicznych na przykładzie oczyszczalni ścieków Sitkówka – Nowiny
 • KAMIŃSKI W.: Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń pionowych obiektów inżynierskich z pomiarów uzyskanych metodą niwelacji hydrostatycznej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., STELLA-BOGUSZ M., CERKOWNIAK G. R., RÓŻYŃSKI G.: Propozycja sposobu określenia zagłębienia kabli eksportowych w strefie brzegowej morza na przykładzie km 235,0 – 238,75

W dziale Geotechnika:

 • WOJNAROWICZ M., WOJNAROWICZ M., ZGODA E.: Feedback on the New Austrian Method tunnel construction in Poland

W dziale Technika Portów:

 • DANIEL R. A.: Wybór materiału na wrota śluzy w aspekcie kryteriów ekologicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Dr inż. Janusz Rzepka

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2022 jest już dostępny

11.07.2022
Właśnie ukazał się numer 3/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KOPEĆ Ł., DREWNOWSKI J.: Zastosowanie reaktora ze złożem ruchomym do procesu denitryfikacji w ściekach po złożach zraszanych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • PIŁCZYŃSKI K.: Identyfikacja nowego typu cyrkulacji prądowej w półzamkniętej zatoce Ria de Vigo (Hiszpania). Część 1

W dziale Geotechnika:

 • MARGICIOK W., KWIECIEŃ S.: Kalibracja i weryfikacja modelu numerycznego MES wykopu zabezpieczonego grodzicami typu U z uwzględnieniem poślizgu w zamkach
 • SŁABEK A., KRASIŃSKI A.: Testy terenowe prototypowego świdra DPDT do formowania pali i kolumn przemieszczeniowych wkręcanych

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Tajemnice portu szczecińskiego – spacer przez historię

W dziale Kronika i Aktualności:

 • A. Raganowicz: Möglichkeiten der Kanalzustandsprognose. Grundlage der betrieblichen Anlagenoptimierung – ein Methodenvergleich (rec. E. Dembicki)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2022 jest już dostępny

23.05.2022
Właśnie ukazał się numer 2/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • DREWNOWSKI J.: Strategia zrównoważonego wykorzystania wewnętrznych źródeł węgla organicznego w celu poprawy szybkości procesów biochemicznych w komunalnych oczyszczalniach ścieków

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., BOJAN M., CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M.: Przegłębienie w sąsiedztwie głowicy falochronu wschodniego – Przekop Mierzei Wiślanej. Wstępna analiza przyczyn

W dziale Geotechnika:

 • KNOCHENMUS G., WOJNAROWICZ M., WOJNAROWICZ M.: Consolidation settlements of the Eiffel Tower
 • WYMYSŁOWSKI M., KURAŁOWICZ Z.: Analysis of displacements of a bridge abutment on the pile foundation using Finite Element Method

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 1/2022 jest już dostępny

21.03.2022
Właśnie ukazał się numer 1/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Możliwości wykorzystania wyrobów kompozytowych przy realizacji wybranych konstrukcji inżynierskich w kontekście zrównoważonego wzrostu gospodarczego i Zielonego Ładu

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Port serwisowy dla morskich farm wiatrowych w Łebie. Głos w dyskusji

W dziale Geotechnika:

 • WOJNAROWICZ M., ZGODA E., WOJNAROWICZ M.: Doświadczenia francuskie w budowie ekonomicznych ścian oporowych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • JAŃCZEWSKI M., ZABŁOCKI B.: Zastosowanie nowej jednostki osłonowej Xblocplus w budowlach hydrotechnicznych

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Druga młodość nabrzeża Chorzowskiego

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Ściany szczelinowe i barety – konstrukcje i zastosowania (rec. L. Rafalski)
 • Wspomnienie o mgr. inż. Krzysztofie Grzegorzewiczu

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 6/2021 jest już dostępny

07.01.2022
Właśnie ukazał się numer 6/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A: Renowacja przewodu kanalizacyjnego za pomocą rękawa CIPP utwardzonego promieniami UV

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M., SZMYTKIEWICZ P., MOKRZYCKI R., STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A.: Oddziaływanie planowanego pirsu elektrowni jądrowej na brzeg morski w rejonie miejscowości Kopalino – Lubiatowo

W dziale Geotechnika:

 • KURYŁEK A.: Konteneryzacja w budownictwie polarnym
 • KNOCHENMUS G., ZGODA E., WOJNAROWICZ M.: Design experience of Wisla water collector in Warsaw

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Przebudowa nabrzeża Cumowniczego

W dziale Technika Portów:

 • GUCMA S., GRALAK R., JESION P., ŁEMPICKI M., PRZYWARTY M.: Analiza bezpieczeństwa eksploatacji statków na przebudowanym torze wodnym Świnoujście – Szczecin

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 5/2021 jest już dostępny

06.12.2021
Właśnie ukazał się numer 5/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KAMIŃSKI W.: Modelowanie przemieszczeń pionowych mieszaną, ortogonalną metodą najmniejszych kwadratów (Mixed Total Least Squares)

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M., SZMYTKIEWICZ P., MOKRZYCKI R., STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A.: Oddziaływanie planowanych przystani morskich w rejonie miejscowości Dębki i Ostrowo

W dziale Geotechnika:

 • ZIELIŃSKI M., WIĘCŁAWSKI P.: Analiza osiadania podpór wiaduktu drogowego posadowionego na palach prefabrykowanych na podstawie obliczeń analitycznych, badań terenowych i monitoringu
 • WOJNAROWICZ M.: Tunnelling in fault zone. Nuclear waste repository, influence of permeability

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część III)

W dziale Technika Portów:

 • STAWARZ A.: Ekonomiczne aspekty realizacji Projektu budowlanego wykonywanego w Konsorcjum Zintegrowanym firm polskich i zagranicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wojciechu Wolskim (1930 – 2021)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Ziemowicie Suligowskim (1947 – 2021)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wiesławie Subotowiczu (1935 – 2021)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 4/2021 jest już dostępny

29.09.2021
Właśnie ukazał się numer 4/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Zmiany w polskiej normalizacji żeliwa sferoidalnego DN 250 mm

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., OSTROWSKI R.: Procesy litodynamiczne morskiej strefy brzegowej w Sopocie w rejonie odkładu urobku z pobliskich prac pogłębiarskich

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część II)

W dziale Technika Portów:

 • CHUDZIAK P: Problematyka przeholunku oraz posadowienia skrzyń żelbetowych jako elementu konstrukcyjnego morskiej budowli hydrotechnicznej

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.