Dla autorów


WYTYCZNE DLA AUTORÓW

1. Artykuły powinny być przygotowane w edytorze tekstu Microsoft Word lub Writer (z pakietu typu OpenOffice).

2. Każdy artykuł, oprócz głównej treści, powinien zawierać:

  • tytuł w języku polskim,
  • tytuł w języku angielskim,
  • pełne imię i nazwisko autora oraz jego stopień lub tytuł naukowy,
  • afiliację (nazwa uczelni razem z nazwą wydziału lub nazwa firmy w której pracuje autor)
  • krótkie hasłowe streszczenie (w formie równoważników zdań) opisujące podstawowe problemy zawarte w artykule napisane w języku polskim,
  • tłumaczenie streszczenia na język angielski

3. Dostarczane artykuły nie wymagają specjalnego formatowania. Zalecamy pisanie w jednej kolumnie, czcionką o rozmiarze 12, z odstępem pomiędzy wierszami 1,5 linii, aby zapewnić miejsce na uwagi recenzentów.

4. Prosimy numerować strony artykułu.

5. Sporządzając rysunki, prosimy mieć na uwadze, że docelowo mniejsze rysunki i zdjęcia będą miały szerokość 9 cm (szerokość jednej kolumny w czasopiśmie), natomiast większe rysunki – 18,4 cm (szerokość dwóch kolumn z odstępem pomiędzy nimi). Opisy na rysunkach prosimy robić czcionką bezszeryfową (np. Arial, Tahoma itp.) w takim rozmiarze, aby po przeskalowaniu rysunków do podanych wyżej szerokości miała ona wysokość odpowiadającą rozmiarowi około 10 lub 11 punktów.
W wyjątkowych przypadkach szerokie rysunki, które są nieczytelne przy szerokości 18,4 cm wstawiamy pionowo na stronie. Wtedy maksymalna ich szerokość to 25,2 cm.
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmniejszenia rysunków, jednak tylko w takim stopniu, aby nie ucierpiała na tym czytelność rysunku.

6. Skanując rysunki prosimy ustawić rozdzielczość skanowania na 300 dpi i dopilnować aby rysunek został zeskanowany prawidłowo (bez pochylenia w którąś stronę lub zniekształcenia proporcji).

7. Wykonując rysunki w komercyjnych programach (np. AutoCAD, CorelDraw itp.) prosimy nie wstawiać ich bezpośrednio do tekstu lecz najpierw wykonać eksport do formatu TIF (w rozdzielczości 300 dpi) i dopiero w takim formacie wstawić do tekstu.

8. Domyślnie wszystkie rysunki są drukowane w odcieniach szarości. Proszę to mieć na uwadze przy sporządzaniu rysunków w których barwy mają istotne znaczenie. Aby zachować czytelność takich rysunków należy stosować różne odcienie szarości. Na życzenie autora rysunki mogą być wydrukowane w kolorze, jednak wiąże się to z koniecznością opłaty kosztów druku kolorowego (około 300 PLN za stronę). W celu ograniczenia kosztów druku kolorowego możliwe jest grupowanie rysunków kolorowych na jednej stronie.

9. Rysunki prosimy wstawiać w tekście jak najbliżej miejsca pierwszego przywołania

10. Do pisania wzorów należy używać domyślnego edytora równań z pakietu Microsoft Office.

11. Wykaz cytowanej literatury powinien być sporządzony w kolejności alfabetycznej, sortując go według nazwiska pierwszego autora, a następnie według nazwiska kolejnego autora lub tytułu artykułu.

12. Każda pozycja umieszczona w wykazie literatury musi być cytowana w tekście artykułu. Cytowanie polega na podaniu w tekście numeru lub numerów (ujętych w nawiasy kwadratowe) artykułów w alfabetycznym wykazie literatury (np. [6] lub [2, 4, 6]).

13. Artykuły prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres imig@pg.gda.pl. Prosimy o dostarczenie:

  • kompletnej wersji edytowalnej w formacie DOC, DOCX lub ODT,
  • kompletnej wersji do wydruku dla recenzentów w formacie PDF,
  • dodatkowo wszystkich plików graficznych (zdjęć, skanowanych rysunków itp.), które wstawiono do tekstu,w ich oryginalnym formacie graficznym (JPG, TIFF, BMP itp.)