Artykuły z IMiG 1/2014


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 1/2014 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Prof. dr hab. inż. Czesław Druet
  • I Konferencja Naukowo-Techniczna „ProGeotech 2013”.„Projektowanie Geotechniczne – Badania i Dobór Parametrów”. Warszawa, 12 – 13 września 2013
  • Międzynarodowa konferencja „Seveth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering”. Chicago, 29 kwietnia – 4 maja 2013
  • H. Simmendinger: HOAI 2013. Praxisleitfaden für Ingenieure und Architekten (rec. G. Bukal)
  • fib Model Code for Concrete Structures 2010” (rec. Krystyna Nagrodzka-Godycka)
  • Handbuch Technischer Lawinenschutz (rec. E. Dembicki)
  • E. Neverova-Dziopak: Okhrana poverkhnostnykh vod ot antropogennogo evtrofirowaniya. Teoreticheskiye metodologicheskiye i inzhenernyie aspekty (rec. Z. Suligowski)
  • E. Neverova-Dziopak: Podstawy zarządzania procesami eutrofizacji antropogenicznej (rec. Z. Suligowski)
  • ECO Platform – działania na rzecz zapewnienia jakości deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych