Artykuły z IMiG 1/2015


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 1/2015 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

    • Zasłużeni hydrotechnicy: Doc. dr inż. Wojciech Robakiewicz
    • Z. Pruszak, M. Skaja: Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego (rec. M. Szmytkiewicz)
    • Z. Pruszak: Brzeg morski. Procesy fizyczne obszaru płytko- i nadwodnego (rec. R. Ostrowski)
    • Otwarcie miasta na wodę
    • Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca potencjału zielonej gospodarki w zakresie tworzenia miejsc pracy