Artykuły z IMiG 1/2016

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 1/2016 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
  • XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej „Inżynieria geotechniczna w służbie infrastruktury i rozwoju”. Edynburg, 13 – 17 września 2015
  • Geotechnika na 61. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (KN PZITB). Krynica, 20 – 25 września 2015
  • K.-E. Kurrer: Geschichte der Baustatik – Auf der Suche nach dem Gleichgewicht (rec. Z. Cywiński)
  • K. Zilch, R. Niedermeier, W. Finckh: Beton Kalender – Strengthening of Concrete Structures with Adhesively Bonded Reinforcement. Design and Dimensioning of CFRP Laminates and Steel Plates (rec. K. Nagrodzka-Godycka)
  • Nagroda Specjalna Polskiego Komitetu Geotechniki im. profesora Zbigniewa Młynarka za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny badań podłoża gruntowego metodami in-situ