Artykuły z IMiG 2/2016

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 2/2016 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Andrzej Borowiec
  • XVII Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”. Ustka, 20 – 23 października 2015
  • U. Häussler-Combe: Computational Methods for Reinforced Concrete Structures (rec. J. Bobiński)
  • Z. Pruszak, M. Szmytkiewicz: Delta Wisły. Ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych (rec. R. Ostrowski)
  • P. Kanty, S. Kwiecień, J. Sękowski: Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe (rec. R. Coufal)
  • Wspomnienie o mgr. inż. Januszu Hauptmannie (1926 – 2016)