Artykuły z IMiG 3/2017

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 3/2017 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Kronika i Aktualności:

  • Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego „ANALIZY I DOŚWIADCZENIA W GEOINŻYNIERII”, Gliwice, 5 kwietnia 2017
  • V Międzynarodowa Konferencja „International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterisation”, Gold Coast, Australia, 5 – 9 września 2016
  • M. K. Kumor: Iły ekspansywne podłoża budowlanego Bydgoszczy. Wybrane problemy geotechniczne
  • J. Pieczyrak: Wprowadzenie do geotechniki (rec. B. Zadroga)