Artykuły z IMiG 5/2016


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 5/2016 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal
  • XVI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice, 5 – 6 maja 2016
  • Międzynarodowe Seminarium „Geotechniczne aspekty projektowania, budowy i eksploatacji składowisk odpadów”. Poznań, 24 maja 2016
  • XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”
  • Nagrody specjalne Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego i prof. Zbigniewa Młynarka za najlepsze prace doktorskie z geotechniki w 2015 roku