Artykuły z IMiG 5/2017

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 5/2017 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Jerzy Wojciech Drążkiewicz
  • Bydgoska retencja +2050, Bydgoszcz, 22 – 23 czerwca 2017
  • 6th International Workshop on in situ and laboratory characterization of overconsolidated soils, Poznań, 26 – 27 czerwca 2017
  • J. W. Drążkiewicz: Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb. (rec. B. Zadroga)
  • Nagrody specjalne Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego i im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepsze prace doktorskie z geotechniki obronione w 2016 roku