Artykuły z IMiG 6/2014


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 6/2014 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki
  • Międzynarodowe Seminarium „5th International Workshop on CPTU and DMT in soft clays and organic soils”. Poznań, 22-23 września 2014
  • Tereny skażone – stare składowiska odpadów. Karlsruhe, 22-23 lipca 2014
  • 2013 Mauerwerk Kalender – Bauen im Bestand (rec. M. Cudny)
  • Stahlbau Kalender 2014 (rec. W. Migda)
  • Kanał Gotyjski
  • Produkcja współczesnych rur ciśnieniowych o dużych średnicach
  • Wspomnienie o dr. hab. inż. Władysławie Buchholzu, prof. nadzw. ZUT (1947-2014)
  • Wspomnienie o doc. dr. inż. Bogdanie Kawalcu, prof. WST w Katowicach (1939-2014)