Artykuły z IMiG 6/2017

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 6/2017 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Henryk Bonin
  • Gdańscy Hydrotechnicy na Łabie i Wełtawie w latach 1968 – 2010
  • Spotkanie naukowe „Rozwój budownictwa morskiego w Polsce” związane z promocją książki J. W. Drążkiewicza „Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb”, Gdańsk, 27 września 2017
  • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 4 – 7 września 2018 r.