Artykuły z IMiG 6/2018

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 6/2018 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika portów:

Kronika i Aktualności:

  • XVI Naddunajska Europejska Konferencja Inżynierii Geotechnicznej „Zagrożenia geotechniczne i ryzyko: doświadczenia i praktyka” (16th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering „Geotechnical hazards and risks: experiences and practices”). Skopje, 7 – 9 czerwca 2018
  • Wspomnienie o dr. hab. inż. Adamie Bolcie (1944 – 2018)