Numer 2/2024 jest już dostępny

20.05.2024
Właśnie ukazał się numer 2/2024.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • DREWNOWSKI J., CZERWIONKA K., MĄKINIA J.: Możliwości adaptacji osadu czynnego do produktów odpadowych z produkcji alkoholu w celu intensyfikacji procesu biologicznej denitryfikacji na przykładzie komunalnej oczyszczalni ścieków Gdańsk – Wschód

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., PAPROTA M., SZMYTKIEWICZ M., BOJAN M.: Metodyka wykonywania analiz falowania dla nowo projektowanych falochronów

W dziale Geotechnika:

 • KNOCHENMUS G., WOJNAROWICZ M.: Back-calculation. A fundamental method for validating tunnel design and construction

W dziale Budowle Morskie i Portowe

 • DRĄŻKIEWICZ J.: Zasady rekonstrukcji nabrzeży w portach morskich. Część 4. Przykłady rekonstrukcji nabrzeży na blokach

W dziale Technika Portów

 • RZEPKA J.: Jak zatrzymano skarpę denną. Szczegóły nowatorskich uwarunkowań

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 1/2024 jest już dostępny

26.02.2024
Właśnie ukazał się numer 1/2024.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Przegląd tradycyjnych i nowoczesnych systemów kanalizacyjnych na przykładzie wybranych materiałów instalacyjnych. Część II

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., DUDKOWSKA A., HARENDA M., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., PIŁCZYŃSKI K., BOJAN M.: Erozja brzegu morskiego na zakończeniu grupy progów podwodnych w Łebie

W dziale Geotechnika:

 • CIECHANOWICZ A., TISLER W., JANKOWSKA K.: Biocementacja – ekologiczna alternatywa dla stabilizacji gruntów

W dziale Geosyntetyki:

 • FRĄCZKOWSKA M., DUSZYŃSKA A.: Geosystemy w budownictwie morskim

W dziale Budowle Morskie i Portowe

 • DRĄŻKIEWICZ J.: Zasady rekonstrukcji nabrzeży w portach morskich. Część 3. Przykłady rekonstrukcji nabrzeży na skrzyniach

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 6/2023 jest już dostępny

23.01.2024
Właśnie ukazał się numer 6/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Przegląd tradycyjnych i nowoczesnych systemów kanalizacyjnych na przykładzie wybranych materiałów instalacyjnych. Część I
 • RAGANOWICZ A.: Laboratorium Hydrauliczne Politechniki Gdańskiej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ P.: Odkład urobku z prac pogłębiarskich w ramach planowanej budowy Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu
 • BYJOŚ A., WIĘCŁAWSKI P.: Ochrona brzegów morskich – przegląd metod stosowanych w Polsce

W dziale Geotechnika:

 • DOMURAD M., TISLER W.: Zastosowanie wysokopoziomowych języków programowania do obliczania nośności pali przemieszczeniowych wkręcanych

W dziale Budowle Morskie i Portowe

 • DRĄŻKIEWICZ J.: Zasady rekonstrukcji nabrzeży w portach morskich. Część 2. Przykłady rekonstrukcji nabrzeży

W dziale Technika Portów

 • RZEPKA J.: Co skrywa nabrzeże Albańskie? Tajemnice portu szczecińskiego

W dziale Kronika i Aktualności

 • Krynicka Konferencja Naukowa. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Gliwice, 24 – 28 września 2023 roku

Ze spisem treści rocznika 2023 i streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 5/2023 jest już dostępny

20.11.2023
Właśnie ukazał się numer 5/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Niektóre istotne aspekty eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej
 • RZEPKA J.: Rozumieć rzekę. Zapora wodna – wróg czy przyjaciel?

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • DENK M.: Przeciwerozyjne zabezpieczenie wybrzeży. Innowacyjny komórkowy system z siatki z drutu stalowego i porównanie jego śladu węglowego z innymi systemami

W dziale Geotechnika:

 • SALONI J., WITKOWSKI B., JAKUBOWSKI K.: Stabilizacja masowa jako remedium na problemy z odwodnieniem i wykopami w trudnych warunkach geotechnicznych
 • WOJNAROWICZ M.: Trzęsienie ziemi w Maroku

W dziale Budowle Morskie i Portowe

 • DRĄŻKIEWICZ J.: Zasady rekonstrukcji nabrzeży w portach morskich (z zastosowaniem do portów polskich). Część 1

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 4/2023 jest już dostępny

01.09.2023
Właśnie ukazał się numer 4/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Historia rozwoju oraz analiza eksploatacji i renowacji systemów kanalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Europy – część II

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., STELLA-BOGUSZ M.: Nowy model prądu wiatrowego w strefie dalekiego przybrzeża morza bezpływowego

W dziale Geotechnika:

 • WOJNAROWICZ M., MADASCHI A., LALOUI L.: THM multiphysical optimization and uncertainties propagation around the full-scale experiment of a nuclear waste repository concept

W dziale Budowle Morskie i Portowe

 • DANIEL R. A.: Modern solutions for vertical lift gates as closures in locks, river dams and flood barriers

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Fragmenty z historii toru wodnego. Czy pękły bariery techniczne?

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Międzynarodowa Konferencja „Specjalistyczne konstrukcje inżynierskie – siłownie wiatrowe i przykłady awarii budowlanych”. Poznań, 22 maja 2023 roku
 • XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników. Gliwice, 4 – 7 lipca 2023 roku
 • Wspomnienie o prof. Michale Jamiołkowskim
 • 40-letnie związki profesora Michała Jamiołkowskiego z SGGW i firmą GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2023 jest już dostępny

26.06.2023
Właśnie ukazał się numer 3/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • DREWNOWSKI J., CZAPLA A.: Historia rozwoju oraz analiza eksploatacji i renowacji systemów kanalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Europy – część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ A., SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Variability in the sediment deposition rate in selected areas of Puck Bay (South Baltic Sea)

W dziale Geotechnika:

 • MACHOWSKI M.: Monitoring deformacji konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego z zastosowaniem skanowania laserowego 3D
 • SZYMAŃSKI T., DERBOT-KOSTRZEWA A., KONARSKA M.: Problematyka zabezpieczenia głębokiego wykopu w iłach formacji poznańskiej
 • ŁOPATKA A.: Badania nad samowzmocnieniem gruntu słabonośnego po instalacji kolumn metodą przemieszczeniową

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Adaptacja hydrotechniczna budowli portowych. Wyprzedzenie techniczne – unikalny dokument

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2023 jest już dostępny

10.05.2023
Właśnie ukazał się numer 2/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • DREWNOWSKI J., CZERWIONKA K., MĄKINIA J.: Opracowanie, kalibracja i weryfikacja modelu komputerowego w programie GPS-X do wspomagania optymalizacji procesu dawkowania zewnętrznego źródła węgla na przykładzie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w środkowej Polsce

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SKRZYPEK M., MOKRZYCKI R.: Rola wydm i szuwarów w ochronie brzegów morskich oraz ochronie przyrody

W dziale Geotechnika:

 • ŁĘCKI P., NAWRACAŁA J., WOJTASIK A. T.: Analiza osiadań silosu na cukier. Studium przypadku

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Jak powstawał port w Szczecinie

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 1/2023 jest już dostępny

27.03.2023
Właśnie ukazał się numer 1/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KAMIŃSKI W.: Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń pionowych obiektów inżynierskich z pomiarów uzyskanych metodą niwelacji hydrostatycznej. Część II
 • RZEPKA J.: Zagospodarujmy Wisłę – co dalej z królową polskich rzek

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A., SZMYTKIEWICZ M., SZMYTKIEWICZ P., BOJAN M.: Wstępny komentarz na temat skutków ewentualnego przegrodzenia Zalewu Wiślanego w rejonie granicy polsko-rosyjskiej

W dziale Geotechnika:

 • PIOTROWSKA M., WIĘCŁAWSKI P.: Analiza posadowienia słupa powłokowego linii elektroenergetycznej na palach Vibro z wykorzystaniem programu SOFiSTiK 3D

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Michel Virlogeux doktorem honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 6/2022 jest już dostępny

10.01.2023
Właśnie ukazał się numer 6/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • DREWNOWSKI J., BIAŁEK A., SZELĄG B.: Ocena wpływu niepewności modeli na aspekty ekonomiczne wymiarowania zbiorników
 • RZEPKA J.: Retencja – zatrzymaj wodę. Kilka uwag byłego Koordynatora ds. przeciwpowodziowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., PIŁCZYŃSKI K., MAJEWSKI D., CERKOWNIAK G., BOJAN M., ZABŁOCKI B.: Analiza pomiarów prądów wykonanych w sąsiedztwie głowic falochronów przekopu Mierzei Wiślanej (Zatoka Gdańska)

W dziale Geotechnika:

 • TOPOLNICKI M., KŁOSIŃSKI B.: Zapowiedź monografii dotyczącej wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi

W dziale Geosyntetyki:

 • LEES A., KAWALEC J.: The design of mechanically stabilized working platforms

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 5/2022 jest już dostępny

07.12.2022
Właśnie ukazał się numer 5/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Prognoza stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na podstawie opinii eksperckiej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • PIŁCZYŃSKI K.: Identyfikacja nowego typu cyrkulacji prądowej w półzamkniętej zatoce Ria de Vigo (Hiszpania). Część 2

W dziale Geotechnika:

 • JABŁONOWSKI A., KANTY P., KRASIŃSKI A.: Monitoring działania wzmocnienia gruntu pod nasypem drogowym za pomocą sztywnych kolumn
 • BESZCZYŃSKI J.: Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą. Etap I: Gazociąg DN 1000, Goleniów – Ciecierzyce

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • CHUDZIAK P.: Obciążenia od falowania działające na ciągłe morskie budowle hydrotechniczne – porównanie polskiej i zagranicznej literatury fachowej

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Historia powstawania Świnoportu – II. Odwaga i nowatorstwo w koncepcji umacniania dna

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Finał akcji „Dom z Serca 2” – przekazanie kolejnej rodzinie kluczy do nowego domu

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.