Numer 6/2021 jest już dostępny

07.01.2022
Właśnie ukazał się numer 6/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A: Renowacja przewodu kanalizacyjnego za pomocą rękawa CIPP utwardzonego promieniami UV

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M., SZMYTKIEWICZ P., MOKRZYCKI R., STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A.: Oddziaływanie planowanego pirsu elektrowni jądrowej na brzeg morski w rejonie miejscowości Kopalino – Lubiatowo

W dziale Geotechnika:

 • KURYŁEK A.: Konteneryzacja w budownictwie polarnym
 • KNOCHENMUS G., ZGODA E., WOJNAROWICZ M.: Design experience of Wisla water collector in Warsaw

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Przebudowa nabrzeża Cumowniczego

W dziale Technika Portów:

 • GUCMA S., GRALAK R., JESION P., ŁEMPICKI M., PRZYWARTY M.: Analiza bezpieczeństwa eksploatacji statków na przebudowanym torze wodnym Świnoujście – Szczecin

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 5/2021 jest już dostępny

06.12.2021
Właśnie ukazał się numer 5/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KAMIŃSKI W.: Modelowanie przemieszczeń pionowych mieszaną, ortogonalną metodą najmniejszych kwadratów (Mixed Total Least Squares)

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M., SZMYTKIEWICZ P., MOKRZYCKI R., STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A.: Oddziaływanie planowanych przystani morskich w rejonie miejscowości Dębki i Ostrowo

W dziale Geotechnika:

 • ZIELIŃSKI M., WIĘCŁAWSKI P.: Analiza osiadania podpór wiaduktu drogowego posadowionego na palach prefabrykowanych na podstawie obliczeń analitycznych, badań terenowych i monitoringu
 • WOJNAROWICZ M.: Tunnelling in fault zone. Nuclear waste repository, influence of permeability

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część III)

W dziale Technika Portów:

 • STAWARZ A.: Ekonomiczne aspekty realizacji Projektu budowlanego wykonywanego w Konsorcjum Zintegrowanym firm polskich i zagranicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wojciechu Wolskim (1930 – 2021)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Ziemowicie Suligowskim (1947 – 2021)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wiesławie Subotowiczu (1935 – 2021)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 4/2021 jest już dostępny

29.09.2021
Właśnie ukazał się numer 4/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Zmiany w polskiej normalizacji żeliwa sferoidalnego DN 250 mm

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., OSTROWSKI R.: Procesy litodynamiczne morskiej strefy brzegowej w Sopocie w rejonie odkładu urobku z pobliskich prac pogłębiarskich

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część II)

W dziale Technika Portów:

 • CHUDZIAK P: Problematyka przeholunku oraz posadowienia skrzyń żelbetowych jako elementu konstrukcyjnego morskiej budowli hydrotechnicznej

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2021 jest już dostępny

23.07.2021
Właśnie ukazał się numer 3/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Przewód transportowy z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., OSTROWSKI R.: Oddziaływanie opaski brzegowej z gruzobetonu na brzeg morski w rejonie Babich Dołów (KM 93,6-93,9)

W dziale Geotechnika:

 • KURYŁEK A.: Pływający kompleks Sebitseom w Seulu

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część I)

W dziale Technika Portów:

 • RZEPKA J.: Czy to wizja modernizacji Portu w Szczecinie?

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR
 • W. Magda: Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi (rec. E. Dembicki)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2021 jest już dostępny

07.05.2021
Właśnie ukazał się numer 2/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • NOWAKOWSKA M., KAŹMIERCZAK B., WARTALSKA K., KOTOWSKI A.: Analiza niestacjonarności czasoprzestrzennej deszczów na przykładzie walidacji modelu hydrodynamicznego SWMM

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., MARCINKOWSKI T.: Prosty sposób wyznaczania optymalnej długości ostróg na piaszczystych, wielorewowych brzegach mórz bezpływowych

W dziale Geotechnika:

 • REWERS D.: Wpływ zginania w zakotwieniu na nośność ściągów gwintowanych w procesie walcowania na gorąco

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • RZEPKA J.: Poziome próbne obciążenie nabrzeża w Porcie Szczecin

W dziale Technika Portów:

 • BOSOWSKI M.: Planowanie i monitoring postępu robót budowlanych w projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
 • GUCMA S., GRALAK R.: Projektowany port do obsługi morskich farm wiatrowych w Świnoujściu – analiza ryzyka nawigacyjnego

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 1/2021 jest już dostępny

23.03.2021
Właśnie ukazał się numer 1/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Syfon na kanalizacji grawitacyjnej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SCHÖNHOFER J., STELLA M., SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 2

W dziale Geotechnika:

 • KURYŁEK A.: Podłoże budynków i budowli polarnych
 • ASMOW – Notatka do Geodety
 • RZEPKA J.: Geotechniczne warunki posadowienia budowli hydrotechnicznych w porcie Szczecin

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • MIKOŁAJEWSKI P., WIŚNIEWSKI F.: Przepisy i normy określające standardy wykonywania pomiarów hydrograficznych w Polsce

W dziale Technika Portów:

 • DANIEL R. A.: Zmęczenie stalowych konstrukcji hydrotechnicznych w raporcie Grupy Roboczej WG-189 PIANC

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 6/2020 jest już dostępny

15.01.2021
Właśnie ukazał się numer 6/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • RAGANOWICZ A.: Renowacja sieci kanalizacyjnej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SCHÖNHOFER J., STELLA M., SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 1

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Przebudowa Nabrzeża Helskiego (I) w Porcie Gdynia

W dziale Technika Portów:

 • DEMBICKI E., MIELOSZYK E., GRULKOWSKI S., MILEWSKA A., SZWACZKIEWICZ K.: Koncepcja połączenia kolejowego Morskiego Portu Gdynia S.A. z Kolejową Obwodnicą Trójmiasta
 • MAŁKIEWICZ Ł.: Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 5/2020 jest już dostępny

23.11.2020
Właśnie ukazał się numer 5/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju dotyczące projektu budowlanego

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STELLA M.: Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 2

W dziale Geotechnika:

 • MEYER Z., STACHECKI K.: Interpretacja wyników próbnego obciążenia statycznego pala

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 C)

W dziale Technika Portów:

 • SIPAM – System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 4/2020 jest już dostępny

20.10.2020
Właśnie ukazał się numer 4/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Kielichowe złącze rurowe

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STELLA M.: Hydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 1

W dziale Geotechnika:

 • VELIKIY D., SLOBODYANYUK V., DMITRIEV S., OSADCHIY V.: Obliczenia zrównoważonego naturalnego i sztucznego spowolnienia osuwiska z uwzględnieniem efektu przestrzennego
 • SKROBEK S.: Analiza wpływu rożnych sposobów modelowania etapowania konstrukcji budynku na stany graniczne nośności i użytkowalności masywnej płyty fundamentowej współpracującej z układem baret

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 B)

W dziale Technika Portów:

 • DANIEL R. A., HERMANS I. P.: Belgian sea locks – proven solution for a safe navigation access to harbors

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2020 jest już dostępny

20.08.2020
Właśnie ukazał się numer 3/2020.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Czy to tylko korekta, czy w zasadzie już nowe prawo?

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ M.: Procesy litodynamiczne w basenie portu zewnętrznego w Świnoujściu
 • SINITSA R., OSADCHIY V., ANISIMOV K., KOLOMIEC S.: Ochrona akwenów portów morskich przez konstrukcje falochronu pionowego o niepełnym profilu

W dziale Geotechnika:

 • MEGER A., ZACHARA-BREZA M., BINDER K.: Technologia drenów pionowych – walidacja modeli obliczeniowych za pomocą wyników monitoringu na gruntach organicznych Żuław Wiślanych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M., INŻ. HIŃCZA A., KASPRZAK A., KLASA D., KOWALSKI M., MICHNOWICZ T., NADOLNY A., PAUŚ P.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – rozwiązanie projektowe – według opracowania konsorcjum Mosty Gdańsk – Projmors (część 4 A)

W dziale Technika Portów:

 • CHUDZIAK P., ZABOROWSKI M.: Wpływ środowiska morskiego na korozję żelbetu w morskich budowlach hydrotechnicznych

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.