Artykuły z IMiG 1/2018

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 1/2018 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „WOD-KAN-INSTAL”, Kielce, 21 – 23 listopada 2017
  • Nowa zabudowa duńskich terenów portowych i stoczniowych
  • Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. dhc. mult. Bolesławie K. Mazurkiewiczu (1931 – 2017)