Artykuły z IMiG 2/2017

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 2/2017 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Kronika i Aktualności:

  • S. Pietruszczak: Podstawy teorii plastyczności w geomechanice (rec. E. Dembicki)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Czesławie Druecie (1926 – 2016)