Artykuły z IMiG 2/2018

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 2/2018 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Stanisław Barcz
  • Firmy komunalne. Białowieża, 24 – 26 stycznia 2018
  • R. Szymkiewicz: Dolna Wisła. Rzeka niewykorzystanych możliwości (rec. M. Szmytkiewicz)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Henryku Mikołajczaku (1925 – 2018)