Artykuły z IMiG 5/2018

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 5/2018 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Kronika i Aktualności:

  • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 4 – 7 września 2018
  • E. Dembicki: Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów. (rec. Z. Meyer)
  • Posadowienie przewodów z tworzyw termoplastycznych
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Zbigniewie Pruszaku (1947 – 2018)