Artykuły z IMiG 5/2019

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 5/2019 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika portów:

Kronika i Aktualności:

  • Morskie Budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania, wykonywania i utrzymania (rec. J. Drążkiewicz)
  • Wspomnienie o doc. dr. inż. Stanisławie Mackiewiczu (1931 – 2019)