Numer 1/2022 jest już dostępny

21.03.2022
Właśnie ukazał się numer 1/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Możliwości wykorzystania wyrobów kompozytowych przy realizacji wybranych konstrukcji inżynierskich w kontekście zrównoważonego wzrostu gospodarczego i Zielonego Ładu

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Port serwisowy dla morskich farm wiatrowych w Łebie. Głos w dyskusji

W dziale Geotechnika:

  • WOJNAROWICZ M., ZGODA E., WOJNAROWICZ M.: Doświadczenia francuskie w budowie ekonomicznych ścian oporowych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • JAŃCZEWSKI M., ZABŁOCKI B.: Zastosowanie nowej jednostki osłonowej Xblocplus w budowlach hydrotechnicznych

W dziale Technika Portów:

  • RZEPKA J.: Druga młodość nabrzeża Chorzowskiego

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Ściany szczelinowe i barety – konstrukcje i zastosowania (rec. L. Rafalski)
  • Wspomnienie o mgr. inż. Krzysztofie Grzegorzewiczu

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.