Numer 2/2017 jest już dostępny


04.05.2017
Właśnie ukazał się numer 2/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • KULBIK M.: Projekt, budowa i eksploatacja prowizorycznego wodociągu miejskiego w Gdyni (1926 – 1930)
  • SULIGOWSKI Z.: Awarie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., SCHÖNHOFER J., SZMYTKIEWICZ M.: Zastosowanie modelu XBeach do obliczanie abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie

W dziale Geotechnika:

  • ŻYLIŃSKI K., PRZEWŁÓCKI J.: Ocena nośności ławy fundamentowej metodami niezawodności trzech poziomów
  • SIERADZKI M. P.: Deep dynamic compaction for subgrade improvements within the Port of Long Beach, California

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w Gdyni – Oksywiu

W dziale Kronika i Aktualności:

  • S. Pietruszczak: Podstawy teorii plastyczności w geomechanice (rec. E. Dembicki)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Czesławie Druecie (1926 – 2016)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.