Artykuły z IMiG 1/2019

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 1/2019 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika portów:

Kronika i Aktualności:

  • Bydgoska Retencja +2050. „Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja”. Bydgoszcz, 8 – 9 listopada 2018