Artykuły z IMiG 2/2013


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 2/2013 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Dr inż. Bogdan Rymsza (Dr h.c.)
  • Informacja o nowym czasopiśmie
  • Beton-Kalender 2013. Lebensdauer und Instandsetzung. Brandschutz. Teil 1 und 2. Jahrgang 102 (rec. M. Wesołowski)
  • S. Kwiecień, J. Sękowski: Kolumny kamienne formowane w technologii wymiany dynamicznej. (rec. A. F. Bolt)
  • S. Pisarczyk: Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego (rec. J. Sękowski)
  • G. Möller: Geotechnik. Bodenmechanik. (rec. E. Dembicki)