Artykuły z IMiG 4/2018

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 4/2018 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Krzysztof Parylak
  • K.-E. Kurrer: The history of the Theory of Structures – Searching for Equilibrium (rec. Z. Cywiński)
  • Wspomnienie o mgr. inż. Henryku Brodzie (1938 – 2018)