Artykuły z IMiG 5/2021

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 5/2021 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wojciechu Wolskim (1930 – 2021)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Ziemowicie Suligowskim (1947 – 2021)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wiesławie Subotowiczu (1935 – 2021)