Numer 1/2019 jest już dostępny


07.02.2019
Właśnie ukazał się numer 1/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – powodzie, susze i melioracje

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • CERKOWNIAK G. R., LISIMENKA A.: Prędkość prądu w ujściowym odcinku Wisły – pomiary in situ i modelowanie numeryczne

W dziale Geotechnika:

  • KORZEC A., ŚWIDZIŃSKI W.: Procedura wyznaczania dynamicznej odpowiedzi zapór ziemnych z wykorzystaniem metod dyskretnych
  • KNAPIK-JAJKIEWICZ K., KOCON J.: Wpływ temperatury na ściśliwość mieszaniny gruntu drobnoziarnistego i popiołu lotnego

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski – historia

W dziale Technika Portów:

  • KALBARCZYK-JEDYNAK A., ŚLĄCZKA W.: Optymalizacja badań in situ związanych z bunkrowaniem i przechowywaniem LNG na przykładzie ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych przez PGNiG OD, Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Portu Morskiego Gdynia

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Bydgoska Retencja +2050. „Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja”. Bydgoszcz, 8 – 9 listopada 2018
  • Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.