Numer 6/2018 jest już dostępny


20.12.2018
Właśnie ukazał się numer 6/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego. Rozbudowa układu wodociągowego na Kępie Oksywskiej w latach 1933 – 1939. Część III

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ M.: Ocena oddziaływania falochronów osłaniających wejścia do projektowanego kanału żeglugowego w rejonie Nowego Światu na brzegi Mierzei Wiślanej

W dziale Geotechnika:

  • ZADROGA B., MIODUSZEWSKI T.: Długotrwały wpływ obciążeń środowiskowych na stan techniczny morskich budowli hydrotechnicznych
  • KURAŁOWICZ Z., BRZÓSKA G.: Prognoza przestrzennej deformacji kompleksu hal przemysłowych z wykorzystaniem geodezyjnych obserwacji przemieszczeń
  • WIĘCŁAWSKI P.: Metoda szacowania nośności granicznych pali Vibro na podstawie quasi-liniowych krzywych osiadania

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DANIEL R. A., PAULUS T. M.: Repair and upgrading of movable hydraulic steel structures after failures

W dziale Technika Portów:

  • TANKIEWICZ M., KROŚNICKA K. A.: Możliwości aplikacji teoretycznych modeli obiektów transportowo-logistycznych współpracujących z morskimi terminalami kontenerowymi portów Trójmiasta

W dziale Kronika i Aktualności:

  • XVI Naddunajska Europejska Konferencja Inżynierii Geotechnicznej „Zagrożenia geotechniczne i ryzyko: doświadczenia i praktyka” (16th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering „Geotechnical hazards and risks: experiences and practices”). Skopje, 7 – 9 czerwca 2018
  • Wspomnienie o dr. hab. inż. Adamie Bolcie (1944 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.