Numer 3/2019 jest już dostępny


03.07.2019
Właśnie ukazał się numer 3/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • KULBIK M.: Początek gdyńskiego systemu wodociągowego. Uwarunkowania kosztowo-eksploatacyjne wodociągu na Kępie Oksywskiej (1926 – 1939). Część IV

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SCHÖNHOFER J.: Transformacja falowego widma częstotliwościowego w strefie brzegowej w okolicy Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie

W dziale Geotechnika:

  • NOCOŃ J., WERNO M.: Psv SYLUR w służbie geotechniki na Bałtyku
  • ROZMARYNOWSKI B.: Stateczność samopodnoszących pełnomorskich platform wiertniczych w fazie eksploatacji
  • ZABUSKI L., PRZEWŁÓCKI J.: Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • KURYŁEK A.: Klasyfikacja pozabrzegowych obiektów architektonicznych

W dziale Technika Portów:

  • GUCMA S., GUCMA M., PRZYWARTY M.: Symulacyjne metody określania warunków bezpiecznej eksploatacji statków na portowych drogach wodnych

W dziale Kronika i Aktualności:

  • P. Srokosz, I. Dyka, M. Bujko: Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej (rec. L. Bałachowski)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.