Numer 4/2019 jest już dostępny

09.09.2019
Właśnie ukazał się numer 4/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • PIENIASZEK A., SZYMAŃSKI P.: Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • GIRJATOWICZ J. P., ŚWIĄTEK M.: Związki parametrów lodowych polskich zalewów przybrzeżnych z maksymalnym zasięgiem lodu na Bałtyku

W dziale Geotechnika:

  • WERNO M., INEROWICZ M., BEDNARCZYK JUSZKIEWICZ B., REGUŁA C.: Rozbiórka stawów osadowych. Wtórny przerób odpadów poflotacyjnych
  • ZACHODNI A.: Sprężanie ściany szczelinowej
  • KRASZEWSKI C., DREGER M., SZPIKOWSKI M., MITRUT M., SOBKOWICZ P.: Ocena nośności podłoża i podtorza kolejowego sondą dynamiczną

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – opracowanie przedprojektowe

W dziale Technika Portów:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski. Projekty i realizacje – Stocznie morskie i rzeczne

W dziale Kronika i Aktualności:

  • R. Ostrowski: Problemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku (rec. M. Szmytkiewicz)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.