Numer 4/2022 jest już dostępny

21.10.2022
Właśnie ukazał się numer 4/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • SZELĄG B., BEREZOWSKA-KOMINEK P., DREWNOWSKI J.: Optymalizacja doboru metody do symulacji puchnięcia osadu z uwzględnieniem aspektów technologicznych i ekonomicznych na przykładzie oczyszczalni ścieków Sitkówka – Nowiny
  • KAMIŃSKI W.: Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń pionowych obiektów inżynierskich z pomiarów uzyskanych metodą niwelacji hydrostatycznej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., STELLA-BOGUSZ M., CERKOWNIAK G. R., RÓŻYŃSKI G.: Propozycja sposobu określenia zagłębienia kabli eksportowych w strefie brzegowej morza na przykładzie km 235,0 – 238,75

W dziale Geotechnika:

  • WOJNAROWICZ M., WOJNAROWICZ M., ZGODA E.: Feedback on the New Austrian Method tunnel construction in Poland

W dziale Technika Portów:

  • DANIEL R. A.: Wybór materiału na wrota śluzy w aspekcie kryteriów ekologicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Dr inż. Janusz Rzepka

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.