Numer 5/2022 jest już dostępny

07.12.2022
Właśnie ukazał się numer 5/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • RAGANOWICZ A.: Prognoza stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na podstawie opinii eksperckiej

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • PIŁCZYŃSKI K.: Identyfikacja nowego typu cyrkulacji prądowej w półzamkniętej zatoce Ria de Vigo (Hiszpania). Część 2

W dziale Geotechnika:

  • JABŁONOWSKI A., KANTY P., KRASIŃSKI A.: Monitoring działania wzmocnienia gruntu pod nasypem drogowym za pomocą sztywnych kolumn
  • BESZCZYŃSKI J.: Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą. Etap I: Gazociąg DN 1000, Goleniów – Ciecierzyce

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • CHUDZIAK P.: Obciążenia od falowania działające na ciągłe morskie budowle hydrotechniczne – porównanie polskiej i zagranicznej literatury fachowej

W dziale Technika Portów:

  • RZEPKA J.: Historia powstawania Świnoportu – II. Odwaga i nowatorstwo w koncepcji umacniania dna

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Finał akcji „Dom z Serca 2” – przekazanie kolejnej rodzinie kluczy do nowego domu

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.