Numer 4/2023 jest już dostępny

01.09.2023
Właśnie ukazał się numer 4/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • CZAPLA A., DREWNOWSKI J.: Historia rozwoju oraz analiza eksploatacji i renowacji systemów kanalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Europy – część II

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • CERKOWNIAK G. R., OSTROWSKI R., STELLA-BOGUSZ M.: Nowy model prądu wiatrowego w strefie dalekiego przybrzeża morza bezpływowego

W dziale Geotechnika:

  • WOJNAROWICZ M., MADASCHI A., LALOUI L.: THM multiphysical optimization and uncertainties propagation around the full-scale experiment of a nuclear waste repository concept

W dziale Budowle Morskie i Portowe

  • DANIEL R. A.: Modern solutions for vertical lift gates as closures in locks, river dams and flood barriers

W dziale Technika Portów:

  • RZEPKA J.: Fragmenty z historii toru wodnego. Czy pękły bariery techniczne?

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Międzynarodowa Konferencja „Specjalistyczne konstrukcje inżynierskie – siłownie wiatrowe i przykłady awarii budowlanych”. Poznań, 22 maja 2023 roku
  • XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników. Gliwice, 4 – 7 lipca 2023 roku
  • Wspomnienie o prof. Michale Jamiołkowskim
  • 40-letnie związki profesora Michała Jamiołkowskiego z SGGW i firmą GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.