Numer 3/2023 jest już dostępny

26.06.2023
Właśnie ukazał się numer 3/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • DREWNOWSKI J., CZAPLA A.: Historia rozwoju oraz analiza eksploatacji i renowacji systemów kanalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Europy – część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ A., SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M.: Variability in the sediment deposition rate in selected areas of Puck Bay (South Baltic Sea)

W dziale Geotechnika:

  • MACHOWSKI M.: Monitoring deformacji konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego z zastosowaniem skanowania laserowego 3D
  • SZYMAŃSKI T., DERBOT-KOSTRZEWA A., KONARSKA M.: Problematyka zabezpieczenia głębokiego wykopu w iłach formacji poznańskiej
  • ŁOPATKA A.: Badania nad samowzmocnieniem gruntu słabonośnego po instalacji kolumn metodą przemieszczeniową

W dziale Technika Portów:

  • RZEPKA J.: Adaptacja hydrotechniczna budowli portowych. Wyprzedzenie techniczne – unikalny dokument

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.