Numer 4/2017 jest już dostępny


22.08.2017
Właśnie ukazał się numer 4/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KORDANA S., SŁYŚ D., POCHWAT K.: Aplikacja metody scoringowej w procesie wyboru rozwiązania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R.: Uproszczone modele długookresowej morfodynamiki stożka ujściowego Wisły

W dziale Geotechnika:

 • SROKOSZ P.: Internet of Things in Geotechnical Engineering – An example of application
 • ANTCZAK M.: Obliczanie ław fundamentowych o skończonej długości posadowionych na półprzestrzeni sprężystej według Gorbunowa – Posadowa

W dziale Geosyntetyki:

 • KIELISZCZYK P., DUSZYŃSKA A.: Stan graniczny użytkowalności konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami – analiza wytycznych projektowych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KAIZER A., MIROSŁAWSKA A.: Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Dr inż. Włodzimierz Cichy
 • XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, Międzyzdroje, 22 – 26 maja 2017
 • W. Majewski: Monografia Dolnej Wisły (rec. S. Bednarczyk)
 • Problem odbioru inwestycji budowlanych
 • Wspomnienie o mgr inż. Barbarze Elżbiecie Zrzelskiej (1948 – 2017)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.