Numer 5/2017 jest już dostępny


31.10.2017
Właśnie ukazał się numer 5/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego.. Wodociąg wiejski w gminie Oksywie w latach 1911 – 1929. Część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • PAPROTA M.: Metodyka badań doświadczalnych oddziaływania fal morskich z falochronem pneumatycznym

W dziale Geotechnika:

 • DEMBICKI E., KRYCZAŁŁO A., KONKOL H.: Prognozowane warunki geotechniczne w rejonie budowy Portu Westerplatte w Gdańsku
 • DEMBSKI M.: Analiza wybranych metod minimalizacji migracji wód zasolonych w gruncie
 • KOKOTKIEWICZ P., TRZCIŃSKI M.: Przykład uszkodzeń drogi na słabonośnym podłożu wzmocnionym w technologii iniekcji rozpychającej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KŁOSOWSKI J.: Budowa nowego ujęcia wody morskiej na potrzeby Stacji Morskiej (Fokarium) Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Jerzy Wojciech Drążkiewicz
 • Bydgoska retencja +2050, Bydgoszcz, 22 – 23 czerwca 2017
 • 6th International Workshop on in situ and laboratory characterization of overconsolidated soils, Poznań, 26 – 27 czerwca 2017
 • J. W. Drążkiewicz: Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb. (rec. B. Zadroga)
 • Nagrody specjalne Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego i im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepsze prace doktorskie z geotechniki obronione w 2016 roku

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.