Numer 5/2021 jest już dostępny

06.12.2021
Właśnie ukazał się numer 5/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • KAMIŃSKI W.: Modelowanie przemieszczeń pionowych mieszaną, ortogonalną metodą najmniejszych kwadratów (Mixed Total Least Squares)

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • OSTROWSKI R., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ M., SZMYTKIEWICZ P., MOKRZYCKI R., STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A.: Oddziaływanie planowanych przystani morskich w rejonie miejscowości Dębki i Ostrowo

W dziale Geotechnika:

  • ZIELIŃSKI M., WIĘCŁAWSKI P.: Analiza osiadania podpór wiaduktu drogowego posadowionego na palach prefabrykowanych na podstawie obliczeń analitycznych, badań terenowych i monitoringu
  • WOJNAROWICZ M.: Tunnelling in fault zone. Nuclear waste repository, influence of permeability

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część III)

W dziale Technika Portów:

  • STAWARZ A.: Ekonomiczne aspekty realizacji Projektu budowlanego wykonywanego w Konsorcjum Zintegrowanym firm polskich i zagranicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wojciechu Wolskim (1930 – 2021)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Ziemowicie Suligowskim (1947 – 2021)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Wiesławie Subotowiczu (1935 – 2021)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.