Numer 6/2022 jest już dostępny

10.01.2023
Właśnie ukazał się numer 6/2022.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • DREWNOWSKI J., BIAŁEK A., SZELĄG B.: Ocena wpływu niepewności modeli na aspekty ekonomiczne wymiarowania zbiorników
  • RZEPKA J.: Retencja – zatrzymaj wodę. Kilka uwag byłego Koordynatora ds. przeciwpowodziowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., PIŁCZYŃSKI K., MAJEWSKI D., CERKOWNIAK G., BOJAN M., ZABŁOCKI B.: Analiza pomiarów prądów wykonanych w sąsiedztwie głowic falochronów przekopu Mierzei Wiślanej (Zatoka Gdańska)

W dziale Geotechnika:

  • TOPOLNICKI M., KŁOSIŃSKI B.: Zapowiedź monografii dotyczącej wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi

W dziale Geosyntetyki:

  • LEES A., KAWALEC J.: The design of mechanically stabilized working platforms

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.