Artykuły z IMiG 3/2021

Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 3/2021 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR
  • W. Magda: Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi (rec. E. Dembicki)