Artykuły z IMiG 4/2014


Pełne wersje artykułów opublikowanych w numerze 4/2014 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”:

Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

Geotechnika:

Geosyntetyki:

Budowle Morskie i Portowe:

Technika Portów:

Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Prof. dr hab. inż. Stanisław Massel
 • Laudacja poświęcona Panu prof. zw. dr. hab. inż. Zygmuntowi Meyerowi
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin i czterdziestopięciolecia pracy zawodowej Profesora Zygmunta Meyera. Szczecin, 30 – 31 maja 2014
 • XIV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice – Szczyrk, 8 – 9 maja 2014
 • Seminarium „Światowe terminale kontenerowe” oraz „Infrastruktura Portu Gdynia – rozwój w ostatniej dekadzie”. Gdynia, 8 maja 2014
 • R. Holst, K. H. Holst: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton. Entwurf, Konstruktion und Berechnung (rec. K. Żółtowski)
 • J. Grünberg, J. Göhlmann: Concrete Structures for Wind Turbines (rec. P. Korzeniowski)
 • Recommendations on Piling (EA – Pfähle) (rec. K. Gwizdała)
 • Recommendations on Excavations EAB (rec. G. Horodecki)
 • P. Marti: Baustatik. Grundlagen Stabtragwerke, Flächentragwerke 2. Auflage (rec. J. Górski)
 • Empfehlungen des Arbeitskreises Numerik in der Geotechnik – EANG (rec. Z. Sikora)
 • Raport dotyczący europejskiego planu działania Budownictwo 2020