Numer 1/2018 jest już dostępny


26.02.2018
Właśnie ukazał się numer 1/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • GARUS D.: Experimental correlograms of the ambient seismic noise across Poland

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., MORAWSKI M.: Obliczanie przebudowy profilu wydmy wywołanej huraganem – wstępne wyniki

W dziale Geotechnika:

 • GRUCHOT A., ZAWISZA E., ZYDROŃ T.: Ocena przydatności wybranych mieszanin popiołowo-żużlowych do budowy nasypów drogowych
 • KUMOR Ł. A., SKORUPIŃSKA M.: Wpływ zagęszczenia górnej warstwy nasypu drogowego na dogęszczenie warstw zalegających poniżej

W dziale Geosyntetyki:

 • VAN EEKELEN S. J. M.: The 2016-update of the Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • BOLT A., STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W., PILARSKA M., BOLT T.: Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk

W dziale Technika Portów:

 • KOWALSKI A: Propozycja rozwiązania problemu bezpieczeństwa mijania się statków o maksymalnych rozmiarach w obecności jednostek rekreacyjnych na wejściu do Portu Świnoujście

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „WOD-KAN-INSTAL”, Kielce, 21 – 23 listopada 2017
 • Nowa zabudowa duńskich terenów portowych i stoczniowych
 • Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. dhc. mult. Bolesławie K. Mazurkiewiczu (1931 – 2017)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.