Numer 6/2017 jest już dostępny


19.12.2017
Właśnie ukazał się numer 6/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • PIENIASZEK A.: Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast
  • NAWROT N., WOJCIECHOWSKA E.: Jakość osadów pochodzących z kanalizacji deszczowej oraz klasyfikacja osadów zdeponowanych w odbiornikach ścieków deszczowych na terenie zurbanizowanym – przegląd literatury.

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • GIRJATOWICZ J. P.: Zasięg nasuwu i wysokość spiętrzeń lodowych w świetle blizn lodowych na drzewach w strefie brzegowej Zalewu Szczecińskiego

W dziale Geotechnika:

  • OCHMAŃSKI M., BZÓWKA J., MODONI G.: Zautomatyzowany model numeryczny służący do kontroli procesu drążeniu tunelu tarczą EPB

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DANIEL R. A.: Recent structural developments in miter gates for navigation locks

W dziale Technika Portów:

  • GUCMA S., ŚLĄCZKA W.: Analiza ryzyka manewrowania statków w procesie projektowania morskich dróg wodnych i portów

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Henryk Bonin
  • Gdańscy Hydrotechnicy na Łabie i Wełtawie w latach 1968 – 2010
  • Spotkanie naukowe „Rozwój budownictwa morskiego w Polsce” związane z promocją książki J. W. Drążkiewicza „Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb”, Gdańsk, 27 września 2017
  • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 4 – 7 września 2018 r.

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.