Numer 2/2018 jest już dostępny


26.04.2018
Właśnie ukazał się numer 2/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – informacje ogólne. Część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SUBOTOWICZ W.: Brzeg morski – element środowiska morskiego

W dziale Geotechnika:

  • MODONI G., FLORA A., LIRER S., OCHMAŃSKI M., CROCE P.: Projektowanie uszczelnienia dna wykopu wykonanego w technologii jet grouting
  • GOSK W.: Problemy interpretacji wyników badania sztywności gruntu za pomocą lekkiej płyty dynamicznej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J.: Rozbudowa systemu zaopatrzenia w paliwo jednostek pływających w Porcie Gdynia

W dziale Technika Portów:

  • MAGIERA J., KATULSKI R. J.: System wykrywania i przeciwdziałania zakłóceniom celowym odbiornika GPS

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Stanisław Barcz
  • Firmy komunalne. Białowieża, 24 – 26 stycznia 2018
  • R. Szymkiewicz: Dolna Wisła. Rzeka niewykorzystanych możliwości (rec. M. Szmytkiewicz)
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Henryku Mikołajczaku (1925 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.