Numer 2/2021 jest już dostępny

07.05.2021
Właśnie ukazał się numer 2/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • NOWAKOWSKA M., KAŹMIERCZAK B., WARTALSKA K., KOTOWSKI A.: Analiza niestacjonarności czasoprzestrzennej deszczów na przykładzie walidacji modelu hydrodynamicznego SWMM

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., MARCINKOWSKI T.: Prosty sposób wyznaczania optymalnej długości ostróg na piaszczystych, wielorewowych brzegach mórz bezpływowych

W dziale Geotechnika:

  • REWERS D.: Wpływ zginania w zakotwieniu na nośność ściągów gwintowanych w procesie walcowania na gorąco

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • RZEPKA J.: Poziome próbne obciążenie nabrzeża w Porcie Szczecin

W dziale Technika Portów:

  • BOSOWSKI M.: Planowanie i monitoring postępu robót budowlanych w projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
  • GUCMA S., GRALAK R.: Projektowany port do obsługi morskich farm wiatrowych w Świnoujściu – analiza ryzyka nawigacyjnego

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.