Numer 3/2021 jest już dostępny

23.07.2021
Właśnie ukazał się numer 3/2021.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • RAGANOWICZ A.: Przewód transportowy z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., OSTROWSKI R.: Oddziaływanie opaski brzegowej z gruzobetonu na brzeg morski w rejonie Babich Dołów (KM 93,6-93,9)

W dziale Geotechnika:

  • KURYŁEK A.: Pływający kompleks Sebitseom w Seulu

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku (Część I)

W dziale Technika Portów:

  • RZEPKA J.: Czy to wizja modernizacji Portu w Szczecinie?

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR
  • W. Magda: Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi (rec. E. Dembicki)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.