Numer 2/2023 jest już dostępny

10.05.2023
Właśnie ukazał się numer 2/2023.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • DREWNOWSKI J., CZERWIONKA K., MĄKINIA J.: Opracowanie, kalibracja i weryfikacja modelu komputerowego w programie GPS-X do wspomagania optymalizacji procesu dawkowania zewnętrznego źródła węgla na przykładzie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w środkowej Polsce

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SKRZYPEK M., MOKRZYCKI R.: Rola wydm i szuwarów w ochronie brzegów morskich oraz ochronie przyrody

W dziale Geotechnika:

  • ŁĘCKI P., NAWRACAŁA J., WOJTASIK A. T.: Analiza osiadań silosu na cukier. Studium przypadku

W dziale Technika Portów:

  • RZEPKA J.: Jak powstawał port w Szczecinie

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.