Numer 4/2018 jest już dostępny


14.09.2018
Właśnie ukazał się numer 4/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego. Planowanie i budowa lokalnego układu wodociągowego na Kępie Oksywskiej (1929 – 1932). Część II

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • SZMYTKIEWICZ P., MARCINKOWSKI T., BONIECKA H., OLSZEWSKI T., SCHÖNHOFER J., CERKOWNIAK G. R., STELLA M.: Wyznaczanie głębokości położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku – propozycja wstępna

W dziale Geotechnika:

  • MEYER Z, PRIESEMANN T., MACHON J.: Wpływ wybranych wodnych roztworów chlorków na właściwości mechaniczne piasków drobnych
  • KRUSZYŃSKA E., SALONI J., JANISZEWSKA S., KODA E.: Badania geośrodowiskowe terenów poprzemysłowych na potrzeby rekultywacji i projektów zagospodarowania

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • SARAMOWICZ K., MAJEWSKI W., BARANIECKA B. CIECIERSKI M.: Materiały polimerowo-cementowe jako skuteczna ochrona i naprawa powierzchni morskich budowli hydrotechnicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

  • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Krzysztof Parylak
  • K.-E. Kurrer: The history of the Theory of Structures – Searching for Equilibrium (rec. Z. Cywiński)
  • Wspomnienie o mgr. inż. Henryku Brodzie (1938 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.