Numer 5/2018 jest już dostępny


27.11.2018
Właśnie ukazał się numer 5/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

  • PIENIASZEK A.: Obliczenia numeryczne w analizach hydraulicznych istniejących systemów kanalizacji deszczowej i mieszanej z wykorzystaniem programu TFD (Tube Flow Drain)

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

  • GIRJATOWICZ J. P.: Morfologia zwałów lodowych na polskich zalewach przybrzeżnych

W dziale Geotechnika:

  • PIECZYRAK J.: Obliczanie zbrojenia stóp fundamentowych
  • MEYER Z., WASILUK A.: Analiza niedokładności pomiarów badania statycznego pala z wykorzystaniem modeli analitycznych
  • WYROŚLAK M.: Badanie terenowe osiadania kolumny z kruszywa wykonanej w technologii wymiany dynamicznej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

  • GUCMA S., GUCMA M.: Optymalizacja parametrów portu zewnętrznego w Świnoujściu (Gazoport) – docelowa rozbudowa

W dziale Kronika i Aktualności:

  • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 4 – 7 września 2018
  • E. Dembicki: Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów. (rec. Z. Meyer)
  • Posadowienie przewodów z tworzyw termoplastycznych
  • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Zbigniewie Pruszaku (1947 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.